ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.ตำบลแม่พริกจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำขนมดอกจอก
    วันที่ 19 มกราคม 2561 กศน.ตำบลแม่พริกจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำขนมดอกจอก ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ 3. ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง     
    10/02/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กีฬา กศน.ลำปางเกมส์ ครั้งที่ 1
    วันที่ 28 มกราคม 2561 กศน.อำเภอแม่พริก นำนักศึกษาเข้าร่วมงานกีฬา กศน.ลำปางเกมส์ ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง     
    10/02/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลพระบาทวังตวงจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตร การทำน้ำมันนวดไทยทางเลือกใหม่ของชุมชน
    วันที่ 26 มกราคม 2561
กศน.ตำบลพระบาทวังตวงจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตร การทำน้ำมันนวดไทยทางเลือกใหม่ของชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าต้นแหน ม.2 มีผู้เข้าร่วม15 คน  
  
    10/02/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่ปุจัดอาชีพระยะสั้นการทำน้ำพริกปล้าร้าณ.บ้านแมปุแพะ.
    วันที 25 มกราคม 2561 กศน.ตำบลแม่ปุจัดอาชีพระยะสั้นการทำน้ำพริกปล้าร้าณ.บ้านแมปุแพะ. หมู่ 6 ต. แมปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง พร้อมครูอาสามานิเทศติดตามผลการปฎิบัติงาน่     
    10/02/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลผาปัง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำขนมจีบ
    วันที่ 23 มกราคม 2561
กศน.ตำบลผาปัง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำขนมจีบ ณ รร.นวัตกรรมผู้สูงอายุ ม.2 ต.ผาปัง อ.แม่พริก  
  
    10/02/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
    วันที่ 12 มกราคม 2561 กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ กศน.อำเภอแม่พริก มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80คน ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ ของรางวัลจาก ธกส.แม่พริก ไปรษณีย์แม่พริก ที่ดินแม่พริก สหกรณ์เพื่อการเกษตรแม่พริก ร้านรุ่งเจริญลิสซิ่งแม่พริก ร้านกาแฟพริกแม่พริก ร้านถ่ายเอกสารพี่ลำดวน ร้านทัศนีย์แม่พริก ผู้ใหญ่เก่ง บ้านแม่พริกลุ่ม นางสาวปวีณา กาวิลเครือ นายปิยพงษ์-นางสาวอนุสรา มาโยง ธนาคารออมสินสาขาเถิน ธนาคารกรุงไทยสาขาเถิน ร้านภัณฑ์เครื่องเขียน ร้านเถินโฆษณา โลตัสสาขาเถิน กกต.ลำปาง ปปช.ลำปาง ร้านภัณฑ์เพ็ญลำปางหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษา ห้างบิ๊กซีลำปาง ร้านหนังสือนายอินทร์ สาขาห้างเซนทรัลลำปาง ร้านน้ำล้อมเคหะภัณฑ์ ร้านหนังสือดวงกมล หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนของรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กๆ มา ณ ที่นี้ค่ะ     
    10/02/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก นิเทศการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ การเย็บกระเป๋าผ้า บ้านนาริน ตำบลผาปัง
    21 ธ.ค. 60 รักษาการ ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก นิเทศการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ การเย็บกระเป๋าผ้า บ้านนาริน ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง     
    10/02/2561
 
อ่านรายละเอียด..
อบรมโครงการ "กศน.ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0
    18 ธันวาคม 2560
รักษาการ ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก และบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก เข้าร่วมอบรมโครงการ "กศน.ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0
วิทยากร โดยท่านดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ ,ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล และ ดร.เกตุแก้ว อริยะเมตตา
ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
  
    10/02/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ท่าน ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. บรรยายพิเศษและให้แนวทางในการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา
เสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนงานนิเทศให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศภายในฯ

    9 ธ.ค. 60 ท่าน ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. บรรยายพิเศษและให้แนวทางในการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา
เสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนงานนิเทศให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศภายในฯ ณ โรงแรมกรีนการ์เด้น อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
  
    10/02/2561
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย
    7 ธ.ค. 60 รักษาการ ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ของครู กศน.ตำบล ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศภายใน ณ กรีนการ์เดน รีสอร์ท จ.ลำปาง     
    10/02/2561
 
อ่านรายละเอียด..
พิธีมอบเสื้อกันหนาวในโครงการกาชาดห่วงใยต้านภัยหนาว ประจำปี 2561
    นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.แม่พริก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเสื้อกันหนาวในโครงการกาชาดห่วงใยต้านภัยหนาว ประจำปี 61 ณ โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล อบต. และบุคลากร กศน.อ.แม่พริก     
    13/12/2560
 
อ่านรายละเอียด..
บรรยายพิเศษและให้แนวทางในการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา
เสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนงานนิเทศให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศภายในฯ

    9 ธ.ค. 60 ท่าน ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. บรรยายพิเศษและให้แนวทางในการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา
เสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนงานนิเทศให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศภายในฯ
ณ โรงแรมกรีนการ์เด้น อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
  
    13/12/2560
 
อ่านรายละเอียด..
บรรยากาศ....แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 2 ของการอบรม ผู้นิเทศภายใน
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

    8 ธ.ค. 60
บรรยากาศ....แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 2 ของการอบรม ผู้นิเทศภายใน
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง  
  
    13/12/2560
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ของครู กศน.ตำบล
    7 ธ.ค. 60 รักษาการ ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ของครู กศน.ตำบล ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศภายใน ณ กรีนการ์เดน รีสอร์ท จ.ลำปาง     
    13/12/2560
 
อ่านรายละเอียด..
บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดเฉลิมราชฯ อ.เชียงแสน /ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเวียง กศน.อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย และ ศูนย์ฝึกฯ เชียงราย
    28 พ.ย. 2560
เพื่อการพัฒนา ตามโครงการประชุมชี้แจง การดำเนินงาน กศน.ปี 2561
บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดเฉลิมราชฯ อ.เชียงแสน /ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเวียง กศน.อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย และ ศูนย์ฝึกฯ เชียงราย  
  
    13/12/2560
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 4]
กำลังแสดงหน้าที่ 5/14 [หน้าถัดไป = 6]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม เลขที่ 1723 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5428-6125;  e-mail : yayee286125@hotmail.com