ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

🔊ข่าวประชาสัมธ์ จาก กศน.อำเภอแม่พริก
    🔊ข่าวประชาสัมธ์ จาก กศน.อำเภอแม่พริก
➡รับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
✅ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 @กศน.อำเภอแม่พริก
✅เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อม อาหารว่างและอาหารกลางวัน ฟรี!!!
⏩สนใจติดต่อ054-299339 หรือ กศน.อำเภอแม่พริก
♦รับสมัครจำนวนจำกัด♦
☑สมัครก่อนมีสิทธิก่อน☑  
  
    18/01/2564
 
อ่านรายละเอียด..
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
    จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561     
    4/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กศน.อำเภอแม่พริก
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กศน.อำเภอแม่พริก     
    22/12/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กศน.อำเภอแม่พริก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กศน.อำเภอแม่พริก     
    19/12/2560
 
อ่านรายละเอียด..
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    กศน.อำเภอแม่พริก รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กศน.อำเภอแม่พริก ติดต่อสอบถาม 054-299339     
    4/12/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศจาก กศน.อำเภอแม่พริก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน
    ประกาศจาก กศน.อำเภอแม่พริก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน     
    21/08/2560
 
อ่านรายละเอียด..
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
    ประกาศจาก..... กศน.อำเภอแม่พริก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน.อำเภอแม่พริก ตามวัน และเวลาราชการ หรือโทร 054-299339  
  
    12/08/2560
 
อ่านรายละเอียด..
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
    ประกาศจาก..... กศน.อำเภอแม่พริก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน.อำเภอแม่พริก ตามวัน และเวลาราชการ หรือโทร 054-299339  
  
    12/08/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/59 ในวันที่ 17 - 18 กันยายน 2559 นี้
    ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/59 ในวันที่ 17 - 18 กันยายน 2559 นี้     
    30/08/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ ตามโครงการ บรรณสัญจร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559
    ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ ตามโครงการ บรรณสัญจร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 ติดต่อขอบริจาคได้ที่่ กศน.อำเภอแม่พริก ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก กศน.ตำบลแม่พริก กศน.ตำบลแม่ปุ กศน.ตำบลผาปัง กศน.ตำบลพระบาทวังตวง หรือโทร 054299339 ได้ ตามวันและเวลาราชการ     
    31/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
สมุดภาพ Infographics เพื่อประชาชน
    สมุดภาพ Infographics เพื่อประชาชน     
    25/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอแม่พริก ภาคเรียนที่ 2/2558
    กศน.อำเภอแม่พริก เปิดรับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558


ระดับชั้น


• ประถมศึกษา


• มัธยมศึกษาตอนต้น


• มัธยมศึกษาตอนปลาย


• การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร


1. ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน


2. สัญชาติไทย


3. มีอายุ 16 ปีขึ้นไป


4. ระดับความรู้เดิมเป็นเกณฑ์ และ ระเบียบ

หลักฐานการสมัคร


1.วุฒิการศึกษา


2.สำเนาทะเบียนบ้าน


3.สำเนาบัตรประชาชน


4.รูปถ่ายขนาด1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รับภาพด่วน)


5.เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลฯลฯ


เอกสารทุกอย่าง ให้นำต้นฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา อย่างละ1ชุด

สนใจสมัครเรียน สามารถติดต่อได้ที่


กศน.อำเภอแม่พริก โทร.054-299339


กศน.ตำบลแม่พริก โทร.090-4751112


กศน.ตำบล.ตำบลแม่ปุ โทร.080-8594015


กศน.ตำบลพระบาทวังตวง โทร.087-1802626


กศน.ตำบลผาปัง โทร.091-8539119

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2558


  
  
    5/10/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
    ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาคนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอแม่พริก ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา ตำบลแม่พริกลุ่ม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน
2. ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา
3. แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูประจำกลุ่ม  
  
    18/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา
    ตามที่ กศน.อำเภอแม่พริกได้เปิดรับสมัครนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 1- 31 ตุลาคม 2557 นั้น บัดนี้ได้ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาถึงวันทีี่่ 15 พ.ย. 2557 สมัครได้ที่ กศน.อำเภอแม่พริกทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและ กศน.ตำบลพระบาทวังตวง กศน.ตำบลแม่ปุ กศน.ตำบลผาปัง และกศน.ตำบลแม่พริก ทุกวันจันทร์-วันศุกร์

หลักกฐานการสมัคร
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม
4.สำเนาทะเบียนสมรส
5.ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กศน.อำเภอแม่พริก โทร.054-299339 หรือE-mail . maephrik@lpa.nfe.go.th Website http://lpa.nfe.go.th/5108/  
  
    6/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  
    1/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม เลขที่ 1723 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5428-6125;  e-mail : yayee286125@hotmail.com