ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/59 ในวันที่ 17 - 18 กันยายน 2559 นี้
  วันที่  1/09/2559
 
 


รายละเอียด
ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/59 ในวันที่ 17 - 18 กันยายน 2559 นี้
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก
ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52180
E-mail . maephrik@lpa.nfe.go.th Website http://lpa.nfe.go.th/5108/