วันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลแม่พริก จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(หลักสูตระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตร การถักเศษผ้าอเนกประสงค์ จำนวน 6 ชม. ณ บ้านวังสำราญ ม.6 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 11 คน
  วันที่  21/06/2564
 
 


รายละเอียด
นางมัณฑนา จอมดวง
ครู กศน.ตำบลแม่พริก ผู้รายงาน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก
ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52180
E-mail . maephrik@lpa.nfe.go.th Website http://lpa.nfe.go.th/5108/