วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อ.แม่พริก มอบหมายให้ นางมัณฑนา จอมดวง ครู กศน.ตำบลแม่พริก จัดโครงการอบรมเรียนรู้การปลูกผักยกแคร่ปลอดสารพิษ โดยใช้ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง จำนวน 6 ชม. ณ กศน.ตำบลแม่พริก ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
  วันที่  21/06/2564
 
 


รายละเอียด
นางมัณฑนา จอมดวง
ครู กศน.ตำบลแม่พริก ผู้รายงาน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก
ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52180
E-mail . maephrik@lpa.nfe.go.th Website http://lpa.nfe.go.th/5108/