คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก ออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติในตำบล
  วันที่  14/07/2559
 
 


รายละเอียด
    
คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก ออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติในตำบล ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่เชียงรายบน ม.8
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก
ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52180
E-mail . maephrik@lpa.nfe.go.th Website http://lpa.nfe.go.th/5108/