กศน.ตำบลพระบาทวังตวง โทรศัพท์ 054-299-339
 
 
 
 
 
 
วันที่25-26 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลพระบาทวังตวงจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น การทำกระเป๋าผ้า จำนวน 6 ชั่วโมง ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านแม่ตั๋ง ม.3 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง   
กศน.ตำบลพระบาทวังตวง จัดกิจกรรมช่างพื้นฐาน ช่างเย็บผ้า จำนวน 35 ชั่วโมง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านแม่ตั๋ง ม.3 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 
ครู กศน.ตำบลพระบาทวังตวงร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการด้านการจัดทำแผนพัฒนาให้กับประชาชนผู้เป็นสมาชิกสภาเครือข่ายพลเมืองจังหวัดลำปางและสภาองค์กรชุมชนตำบลในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ครู กศน.อำเภอแม่พริก อบรมโครงการการประยุกต์ใช้ดิจิทัลสำหรับชุมชน ครู ค ณ ห้องประชุม กศน.อ.แม่พริก 
คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก ออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติในตำบล 

 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก
ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52180
E-mail . maephrik@lpa.nfe.go.th Website http://lpa.nfe.go.th/5108/