กศน.ตำบลพระบาทวังตวง จัดกิจกรรมช่างพื้นฐาน ช่างเย็บผ้า จำนวน 35 ชั่วโมง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านแม่ตั๋ง ม.3 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
  วันที่  21/06/2564
 
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลพระบาทวังตวง จัดกิจกรรมช่างพื้นฐาน ช่างเย็บผ้า จำนวน 35 ชั่วโมง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านแม่ตั๋ง ม.3 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก
ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52180
E-mail . maephrik@lpa.nfe.go.th Website http://lpa.nfe.go.th/5108/