ID
PWD
 
 
 
  รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  วันที่  4/12/2560
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอแม่พริก รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กศน.อำเภอแม่พริก ติดต่อสอบถาม 054-299339

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th