ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก โทรศัพท์ 054-299-339
   
ID
PWD
 
 
 
 
 
🔊ข่าวประชาสัมธ์ จาก กศน.อำเภอแม่พริก 
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กศน.อำเภอแม่พริก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กศน.อำเภอแม่พริก 
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประกาศจาก กศน.อำเภอแม่พริก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน
 
 
เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้หลักสูตรการทำผ้าพิมพ์ใบไม้และการทำสบู่น้ำนม  
อ่านรายละเอียด..
มอบสิ่งของสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้กับนักศึกษาผู้พิการ จำนวน 16 คน   
อ่านรายละเอียด..
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10 / 2566   
อ่านรายละเอียด..
ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566   
อ่านรายละเอียด..
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566  
อ่านรายละเอียด..
ร่วมกิจกรรมทำบุญ​ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566  
อ่านรายละเอียด..
โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ   
อ่านรายละเอียด..
โครงการสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับทุกช่วงวัย  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 8 สิงหาคม 2566
นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ นางสาวอัมรินทร์ ก้องธำรง ตำแหน่งครู กศน.ตำบลแม่ปุและอาสาสมัคร กศน.จำนวน 12 ท่านเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพ อาสาสมัคร กศน.รุ่นที่2 ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  

อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
     

 

`
 
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52180
E-mail . maephrik@lpa.nfe.go.th Website http://www.nfemaephrik.com