ID
PWD
 
 
 
  🔊ข่าวประชาสัมธ์ จาก กศน.อำเภอแม่พริก
  วันที่  18/01/2564
 


รายละเอียด
🔊ข่าวประชาสัมธ์ จาก กศน.อำเภอแม่พริก
➡รับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
✅ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 @กศน.อำเภอแม่พริก
✅เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อม อาหารว่างและอาหารกลางวัน ฟรี!!!
⏩สนใจติดต่อ054-299339 หรือ กศน.อำเภอแม่พริก
♦รับสมัครจำนวนจำกัด♦
☑สมัครก่อนมีสิทธิก่อน☑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th