ID
PWD
 
 

 

หน่วยงานกศน.ในจ.ลำปาง
ลำดับ ข่าวทั้งหมด
1  เพจกศน.ตำบลผาปัง
2  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
3  สำนักงานกศน.
4  กศน.อ.ห้างฉัตร
5  กศน.อ.เสริมงาม
6  กศน.อ.สบปราบ
7  กศน.อ.แม่เมาะ
8  กศน.อ.แม่พริก
9  กศน.อ.แม่ทะ
10  กศน.อ.เมืองปาน
11  กศน.อ.เถิน
12  กศน.อ.แจ้ห่ม
13  กศน.อ.งาว
14  กศน.อ.เกาะคา
15  กศน.อ.เมืองลำปาง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ ถนนวังเหนือ-แม่ขะจาน หมู่ที่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทร 054279249 054279440 nfe5110@hotmail.com