ID
PWD
 
 

 

news
ลำดับ ข่าวทั้งหมด
1  รายการผู้ว่าฯ พบประชาชน
2  ความรู้ประชาคมอาเซียน
3  อบต.ตำบลแม่พริก
4  เทศบาลตำบลแม่พริก
5  เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง
6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต3
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ ถนนวังเหนือ-แม่ขะจาน หมู่ที่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทร 054279249 054279440 nfe5110@hotmail.com