ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนเคลื่อนที่ หมู่บ้านห้วยขี้นก ตำบลแม่พริก
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย พ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนเคลื่อนที่ หมู่บ้านห้วยขี้นก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยได้นำหนังสือ วารสาร นิตยสาร ใบความรู้ จากห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก กลุ่มนวดแผนไทย สาธิตการทำธูปสมุนไพรไล่ยุง นิทรรศการความรู้เรื่อง คุณธรรรม จริยธรรม ยาเสพติด จาก กศน.อำเภอแม่พริก ไปให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ บ้านห้วยขี้นก มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก     
    30/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกเข้าร่วมการอบรมโครงการผลิตสื่อประกอบการเรียนด้านวิทยาศาสตร์จากวัสดุเหลือใช้และใกล้ตัว
    กศน.อำเภอแม่พริกเข้าร่วมการอบรมโครงการผลิตสื่อประกอบการเรียนด้านวิทยาศาสตร์จากวัสดุเหลือใช้และใกล้ตัว เพื่อพัฒนาครู โดยนำเนื้อหาจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ใน 3 เรื่อง คือ
1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.โลก บรรยากาศ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
3. แรง และพลังงานเพื่อชีวิต
ตั้งแต่วันที่ 7-8 สิงหาคม 2555 ณ.ห้องประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง  
  
    10/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก เข้าร่วม อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ
    กศน.อำเภอแม่พริก ส่งบุคลากร จำนวน 4 คน เข้าร่วมการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) เพื่อให้มีความเข้าใจในจุดหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชน โดยวิธีการของลูกเสือในการฝึกอบรมแผนใหม่ ตามแนวของสำนักงานลูกเสือโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ สามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญตามแนวฝึกอบรมแผนใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 4-6 สิงหาคม 2555 ณ.ค่ายลูกเสือหริภุญชัย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  
  
    10/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการเรียนรู้ สู่อาชีพเพื่อการมีงานทำ
    เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมกับ กศน.อำเภอเถิน นำโดย พ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก และ นายพงษ์แสนชัย อิสระไพจิตต์ ผอ.กศน.อำเภอเถิน พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริกและอำเภอเถิน จัดโครงการเรียนรู้ สู่อาชีพเพื่อการมีงานทำ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอแม่พริก/อำเภอเถิน โดย ดร.ชุนกิจ จันทรสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพในแต่ละตำบล มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก ณ.โรงเรียนล้อมแรดวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง     
    1/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดอบรมการเรียนรู้การทำปุ๋ยปั้นเมล็ดชีวภาพและกิจกรรมการคัดเมล็ดพันธ์ข้าว
    กศน.อำเภอแม่พริก จัดอบรมการเรียนรู้การทำปุ๋ยปั้นเมล็ดชีวภาพ วิทยากรโดย กลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพ บ้านแม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง และกิจกรรมการคัดเมล็ดพันธ์ข้าว วิทยากรโดย นายยงยุทธ คำแปง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2555 ณ.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อำเภอแม่พริก      
    27/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลผาปัง อ.แม่พริก จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส้งเสริมผู้สูงอายุ
    กศน.ตำบลผาปัง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมผู้สูงอายุเรื่อง
- สิทธิผู้สูงอายุ
- การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
- งานอดิเรกสำหรับผู้สูงอายุ
โดยร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพชุมชน ตำบลผาปัง และโรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลผาปัง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ.โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลผาปัง   
  
    26/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดกิจกรรม"ตลาดนัดความรู้"
    วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 กศน.อำเภอแม่พริก จัด กิจกรรม “ตลาดนัดความรู้” ณ.โรงพยาบาลแม่พริก อำเภอแม่พริก มีบริการหนังสือ นิตยสาร และมุมอาเซียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสมาคมอาเซียน มีหนังสือ 10 ประเทศอาเซียนไว้บริการ สาธิตการทำถุงการบูรหอม พร้อมแจกใบความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของการบูร มีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก      
    26/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่ปุ เปิดโครงการทักษะอาชีพ
    วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 กศน.ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก เปิดโครงการทักษะอาชีพ โดยมีกิจกรรมวิชาชีพงานใบตอง ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2555 ณ.วัดท่าไม้ หมู่ที่ 1 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง     
    25/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่ปุ จัดโครงการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
    วันที 25 กรกฎาคม 2555 กศน.ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จัดโครงการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ มีกิจกรรม การนวดเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุตำบลแม่ปุ ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลแม่ปุ หมู่ที่ 2 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง     
    25/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จ.ลำปาง จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย พ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ "ภัยพิบัติ และ ดินโคลนถล่ม" ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางและหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยแม่พริก โดยนักศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก ได้ร่วมกันทดลองและประดิษฐ์ ที่วัดปริมาณน้ำฝน และรับฟังบรรยาย จากเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ.หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยแม่พริก      
    20/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ศึกษาดูงานและเรียนรู้ ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ.จังหวัดเชียงใหม่
    วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย พ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมด้วย คณะครู กศน.อำเภอแม่พริก ได้นำนักศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก ศึกษาดูงานและเรียนรู้ ตามโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ.ห้องประชุมคณะวิศกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ เรื่องการปลูกข้าวอินทรีย์ การแปรรูปข้าวเป็นน้ำข้างกล้องงอก การทำปุ๋ยอินทรีย์ ณ.บ้านหม้อ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่     
    17/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนระดับอำเภอ
    วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 กศน.อำเภอแม่พริกจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ระดับอำเภอ โดย พ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก เป็นผู้ชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นระบบ ณ.ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก     
    11/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกร่วมเป็นอนุกรรมการเลือกตั้ง นายก อบจ.ลำปาง
    กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมคณะทำงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายก อบจ.ลำปาง โดยมี พ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใสผอ.กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมเป็นอนุกรรมการเลือกตั้งนายก อบจ.ลำปาง ประจำอำเภอแม่พริก ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2555 ณ.ที่ว่าการอำเภอแม่พริก จ.ลำปาง     
    9/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก รณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายก อบจ.ลำปาง
    วันที่ 5 กรกฏาคม 2555 กศน.อำเภอแม่พริกได้ดำเนินโครงการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำโดย พ.อ.ท. นิพนธ์ เพ็ชรใส ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังบรรยายไปขยายผล สร้างเครือข่ายกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอ และชุมชน การเดินเคาะประตูบ้านในชุมชน ในอัตราส่วน 1 ต่อ 20 คน มีนักศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก คณะครู และนักเรียนโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเดินรณรงค์ โดยมี ตำรวจ สภ.แม่พริก อำนวยความสะดวกพร้อมรถนำขบวน ในการเดินรณรงค์ ครั้งนี้     
    5/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
    วันที่ 21 มิถุนายน 2555 กศน.อำเภอแม่พริกและ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนเคลื่อนที่อำเภอแม่พริก บ้านพระบาท ต.พระบาทวังตวง โดยได้นำหนังสือ วารสาร นิตยสาร ใบความรู้ ไปบริการประชาชนในเขตพื้นที่ และได้ประชาสัมพันธ์เรื่องเทียบโอนการศึกษา แก่ผู้นำชุมชน อสม. อบต. ด้วย     
    27/06/2555
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 9]
กำลังแสดงหน้าที่ 10/14 [หน้าถัดไป = 11]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม เลขที่ 1723 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5428-6125;  e-mail : yayee286125@hotmail.com