ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

นายนิคม สอนลือ ครูผู้สอนคนพิการ ลงพื้นที่ออกไปจัดการเรียนการสอนที่บ้านของนักศึกษา ในตำบลแม่พริก
    วันที่ 19 ม.ค.64 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อ.แม่พริก มอบหมายให้ นายนิคม สอนลือ ครูผู้สอนคนพิการ ลงพื้นที่ออกไปจัดการเรียนการสอนที่บ้านของนักศึกษา ในตำบลแม่พริก
1.น.ส.จารุมน พันธ์นาม ระดับประถม อยู่บ้านเลขที่ 24 ม.2 บ้านท่าด่าน
2.นางแสงหล้า มูลหิ่ง ระดับ ม.ต้น
อยู่บ้านเลขที่ 45 ม.3 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม  
  
    19/01/2564
 
อ่านรายละเอียด..
กศน. ตำบลพระบาทวังตวง. จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส. ร่างกายแข็งแรง
    วันที่. 19. มกราคม. 2564
นางจันทนี. อินนันชัย. ผอ. กศน. อำเภอแม่พริก. มอบหมายให้. กศน. ตำบลพระบาทวังตวง. จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส. ร่างกายแข็งแรง. ณ. รพ. สต แม่เชียงรายบน. หมู่ 4. ตำบลพระบาทวังตวง. อำเภอแม่พริก. จังหวัดลำปาง. มีผู้ร่วมกิจกรรม. จำนวน. 25. คน. นางสาวกัลยรัตน์. สืบนันตา. เป็นวิทยากร
โดย. ผอ. กศน. อำเภอแม่พริก. ให้เกียรติเปิดโครงการ. มีครูปฏิพล. สุวรรณลพ. ร่วมนิเทศ. ด้วย
นางรัตนิน. ปฐมวงศ์. รายงาน  
  
    19/01/2564
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา  
18/01/2564
 
กศน.อำเภอแม่พริก จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
    วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. กศน.อำเภอแม่พริก จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ กศน.อำเภอแม่พริก     
    4/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     กศน.อำเภอแม่พริก และ กศน.อำเภอเถิน จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่     
    2/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน. อำเภอแม่พริกร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
    วันที่. 26. พฤศจิกายน. 2561. กศน. อำเภอแม่พริกร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถอ่านฉัน. และกิจกรรมส่งอาชีพระยะสั้น. การทำยำขนมจีน ณ. บ้านสันป่าสัก. ตำบลแม่พริก     
    2/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
    วันที่ 25 พ.ย.61
กศน.อำเภอแม่พริกจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และมอบประกาศนียบัตร ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ กศน.อำเภอแม่พริก
  
  
    2/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมแสดงความยินดี นายอำเภอแม่พริก คนใหม่ และปลัดอาวุโส พร้อมกับมอบของรางวัลสนับสนุนในงานกาชาดจังหวัดลำปาง
    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย รักษาการ ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมแสดงความยินดี นายอำเภอแม่พริก คนใหม่ และปลัดอาวุโส พร้อมกับมอบของรางวัลสนับสนุนในงานกาชาดจังหวัดลำปาง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่พริก     
    2/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก จัดโครงการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก จัดโครงการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง มีกิจกรรมแนะนำห้องสมุด กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องประเพณีลอยกระทง และประดิษฐ์กระทงเล็กจากวัสดุธรรมชาติ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก     
    2/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฎิบัติการและแผนพัฒนา
    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะครู กศน.อำเภอแม่พริก ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฎิบัติการและแผนพัฒนา ณ กศน.อำเภอแม่พริก     
    2/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกเข้ารับการตรวจสอบการดำเนินงาน การเงิน บัญชี พัสดุ และงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 กศน.อำเภอแม่พริกเข้ารับการตรวจสอบการดำเนินงาน การเงิน บัญชี พัสดุ และงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.อำเภอแม่พริก     
    2/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตาม (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
    วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ การเงิน บัญชี พัสดุ และงานบุคลากร เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตาม (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในโครงการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง     
    2/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561กศน.อำเภอแม่พริก ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เพื่อชี้แจงข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือน และยอดนักศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก     
    2/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดย กศน.ตำบลผาปัง นำอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำแซนวิสโรล และ ห้องสมุดประชาชน นำรถมินิโมบาย ไปให้บริการประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดผาปังกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง     
    2/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.จังหวัดลำปาง จัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๑
    วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๑ โดยมี นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    2/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/14 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม เลขที่ 1723 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5428-6125;  e-mail : yayee286125@hotmail.com