ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแม่พริกจัดกิจกรรม"วันรักการอ่าน"
    กศน.อำเภอแม่พริกจัดกิจกรรม"วันรักการอ่าน" ในวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชน มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีกิจกรรมการประดิษฐ์พัดความรู้ ทำหนังสือป๊อบอัพ เรื่อง 10 ประเทศอาเซียน จัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระเทพฯ เซี่ยมซีความรู้ ซึ่งมีเด็ก และเยาวชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก     
    4/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกเข้าร่วมโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กศน.อำเภอแม่พริก นำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมด้วย อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะอำเภอแม่พริก จำนวน 11 คน ได้เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายวรกร คำสิงห์นอก ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)
  
  
    19/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก เข้าร่วมพิธีวันครู
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย ผอ.จรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรอำเภอแม่พริกเข้าร่วมพิธีวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ.โรงเรียนแม่พริกวิทยา     
    16/01/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมต้อนรับนักกีฬา วิ่งและขี่จักยานทางไกลเพื่อสันติภาพแด่ครูชายแดนใต้
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย ผอ.จรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรอำเภอแม่พริก เข้าร่วมต้อนรับนักกีฬา วิ่งและขี่จักยานทางไกลเพื่อสันติภาพแด่ครูชายแดนใต้ ในวันที่ 14 มกราคม 2555 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง     
    16/01/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกร่วมกับกศน.ตำบลพระบาทวังตวง จัดกิจกรรมรักการอ่าน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
    กศน.อำเภอแม่พริกร่วมกับกศน.ตำบลพระบาทวังตวง จัดกิจกรรมรักการอ่าน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 มีกิจกรรมลูกโป่งสุภาษิต วาดภาพระบายสีการ์ตูนอาเซียน เกมตอบคำถาม เกี่ยวกับอาเซียน มีเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 12 มกราคม 2556 ณ. กศน.ตำบลพระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง

  
  
    16/01/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556
    เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 กศน.อำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ณ.เทศบาลตำบลแม่พริก เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งได้จัดกิจกรรมคือ ลูกโป่งสุภาษิต โดยให้เด็กเติมคำสุภาษิตให้สมบูรณ์ กล่องความรู้ ให้เด็กจับคำถามในกล่องเพื่อร่วมตอบคำถาม เกมกินวิบาก โดยสอดแทรกวิชาคณิตศาสตร์โดยให้เด็กคำนวณเลขคณิตคิดเร็วและตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และกิจกรรมเขียนโปสการ์ด โดยให้เด็กวาดภาพและเขียนเรื่องที่ประทับใจลงในโปสการ์ด และส่งให้ พ่อ แม่ หรือเพื่อน ๆ ตามใจชอบ กิจกรรมงานวันเด็กในปี 2556 นี้ เด็กให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง กศน. เป็นอย่างมาก      
    16/01/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2556
    เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย ผอ.จรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรอำเภอแม่พริก ได้รับเกียรติจากโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา ให้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2556 ซึ่ง กศน.อำเภอแม่พริกได้ร่วมสนับสนุนของรางวัลในการจัดงานครั้งนี้ด้วย      
    16/01/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.แม่พริก ดำเนินการติดตั้งป้ายไวนิลเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ รัฐธรรมนูญของประชาชน เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่พริก ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายไวนิล ขนาด 7X2.5 เมตร เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ รัฐธรรมนูญของประชาชน เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง ตามนโยบายของ สำนักงาน กศน     
    18/12/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติ ประจำปี 2556
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย ผอ.จรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่่พริก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริกและกศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2555 ณ กัซซัน ขุตาล กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน     
    21/11/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่่พริก จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย ผอ.จรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่่พริก จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร และแนะแนววิธีการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง     
    21/11/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนนักศึกษ
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย นายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนนักศึกษา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00น-12.00 น. ณ.ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก เรื่อง

1. แจ้งจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2555
2. แจ้งรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2555
3. กศน.อำเภอแม่พริก รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555 ให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา รับทราบ
4. คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนนักศึกษา ผอ กศน. และครู กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้างการซื้อหนังสือ   
  
    9/11/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555
    กศน.อำเภอแม่พริก ดำเนินการรับสมัครนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2555      
    18/10/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ประเมินพนักงานราชการ
    กศน.อำเภอแม่พริก จัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ ตลอดระยะเวลาในการปฎิบัติงานในรอบ 1 ปีงบประมาณ โดยให้พนักงานราชการที่เข้ารับการประเมิน นำเสนอผลงาน หน้าที่ที่รับผิดชอบ สรุปปัญหา อุปสรรค ในการปฎิบัติงานในปีที่ผ่านมา และให้บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก ทุกคน ร่วมประเมิน และให้คะแนน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ.ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก     
    30/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
    กศน.อำเภอแม่พริก ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อชี้แจง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และ รายงานผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ กศน.อำเภอแม่พริก ในปีงบประมาณ 2555 ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษารับทราบร่วมกัน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ.ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก     
    30/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนเคลื่อนที่ หมู่บ้านห้วยขี้นก ตำบลแม่พริก
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย พ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนเคลื่อนที่ หมู่บ้านห้วยขี้นก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยได้นำหนังสือ วารสาร นิตยสาร ใบความรู้ จากห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก กลุ่มนวดแผนไทย สาธิตการทำธูปสมุนไพรไล่ยุง นิทรรศการความรู้เรื่อง คุณธรรรม จริยธรรม ยาเสพติด จาก กศน.อำเภอแม่พริก ไปให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ บ้านห้วยขี้นก มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก     
    30/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 8]
กำลังแสดงหน้าที่ 9/14 [หน้าถัดไป = 10]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม เลขที่ 1723 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5428-6125;  e-mail : yayee286125@hotmail.com